Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, η Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζoμένους στον ιδιωτικό τομέα.

Εντούτοις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης ή από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την εν λόγω ημέρα.

Έτσι, στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργάσθηκαν, εξαιτίας κάποιου από τους παραπάνω λόγους, δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να το λάβουν κανονικά. Επισημαίνεται, τέλος, ότι αν μία επιχείρηση λειτούργησε φέτος κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι, για πλήρη απασχόλησή τους, δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.