Όλο και περισσότερες φαίνεται να είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις που προχωρούν σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να απαλλαγούν από τον μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους, βοηθώντας τους παράλληλα να πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ.

Επίσης, με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζονται και οι θέσεις εργασίας τους, αφού από τις 18 Μαρτίου και μέχρι να λήξουν τα έκτακτα μέτρα λόγω της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, η όποια απόλυση πραγματοποιείται, θεωρείται άκυρη. Αναλυτικότερα, η αποζημίωση καταβάλλεται αφού γίνει πρώτα αίτηση από τον εργοδότη στο ΠΣ Εργάνη και εν συνεχεία κάνει αίτηση-αποδοχής και ο εργαζόμενος.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις από τους εργαζομένους θα υποβληθούν από την 1 Απριλίου αφού πρώτα τους ενημερώσει αυθημερόν ο εργοδότης ότι υπέβαλε τη δική του στο Εργάνη. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι με αίτηση από 1 ως 10 Απριλίου θα πάρουν τα 800 ευρώ στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, με τους εργαζομένους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με συγκεκριμένους ΚΑΔ να πληρώνονται εντός Απριλίου, πιθανότατα από τις 10 έως τις 30 Απριλίου.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πάρουν μισθό ή αναλογία του μισθού τους για όσο διάστημα είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας μέχρι αυτή να ανασταλεί, ενώ για το διάστημα από την αναστολή της σύμβασης και για ενάμιση μήνα ο εργοδότης δεν οφείλει ούτε μισθό ούτε εισφορές καθώς αφενός ο μισθός αποζημιώνεται μέχρι του ποσού των 800 ευρώ και αφετέρου οι εισφορές είναι πληρωμένες από το κράτος με βάση το μισθό του υπαλλήλου και όχι με βάση την αποζημίωση. Ταυτόχρονα, η θέση εργασίας δεν απειλείται με τον εργαζόμενο να ανακτά όλα τα εργασιακά δικαιώματα που είχε έως την ημερομηνία της αναστολής της σύμβασης εργασίας.