Μόνο οι εργαζόμενοι στους κλάδους Επισιτισμού, Τουρισμού, Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα λάβουν ολόκληρη την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, καθώς έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής από την 1η Νοεμβρίου. Αντιθέτως, όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι των κλάδων που κλείνουν ή υπάγονται στο μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τον Νοέμβριο, θα λάβουν την αντίστοιχη αναλογία του ποσού, με την κάθε ημέρα αναστολής να αντιστοιχεί σε αποζημίωση ύψους 26,6 ευρώ.

Έτσι, όσοι εργαζόμενοι μπουν σε καθεστώς αναστολής από τις 7 μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, θα λάβουν το ποσό των 640 ευρώ, με τις πληρωμές να γίνονται από τις 21 έως τις 31 Δεκεμβρίου. Επισημαίνεται ότι σε αναστολή για τον Νοέμβριο μπορούν να ενταχθούν μόνο εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2020, με το κράτος να καλύπτει το 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στο ύψος του ονομαστικού τους μισθού, ενώ για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες.