Μέχρι τις 31 Μαΐου παρέχεται η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, τόσο για τις επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην λίστα των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών που πλήττονται από τον Κορωνοϊό, όσο και για αυτές που έκλεισαν με κρατική εντολή, χωρίς το ενδεχόμενο παράτασης.

Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Αναλυτικότερα, οι εργοδότες μπορούν να θέσουν σε αναστολή κάποιον εργαζόμενο μόνο μέχρι τις 31 Μαΐου, με το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού να είναι ανάλογο των ημερών αναστολής της σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι αναμένεται να λάβουν την αναλογία του ποσού των 800 ευρώ, το οποίο δόθηκε για 45 ημέρες αναστολής, δηλαδή 534 ευρώ.

Εντούτοις, εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές και πέρα από το τέλος Μαΐου με κρατική εντολή, όπως για παράδειγμα αυτές του τουριστικού κλάδου. Επιπροσθέτως, όσες επιχειρήσεις είναι ανοιχτές και επιλέξουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας θα πρέπει να απασχολούν το 40% του ανθρώπινου δυναμικού τους. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να ανακαλεί την αναστολή της σύμβασης εργασίας πριν την ολοκλήρωση των 30 ημερών ή ακόμη και να την διακόπτει, προκειμένου ο εργαζόμενος να επιστρέψει στην εργασία του.