Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων από τους εργοδότες – επιχειρήσεις για την καταβολή στους εργαζομένους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ για τον μήνα Μάιο.

Συγκεκριμένα, για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι εργοδότες βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεων τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία σχετίζονται με τους εργαζομένους που η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, καθώς και τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης, δηλώνοντας ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020, ενώ, σε περίπτωση αλλαγών, επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 31 Μαΐου και αφορούν το διάστημα από 1 έως 31 Μαΐου.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου υπεύθυνη δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού ή των στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Οι εν λόγω τροποποιήσεις πραγματοποιούνται από τις 19 Μαΐου έως και την 1 Ιουνίου, με την καταβολή της αποζημίωσης να πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 10 Ιουνίου και να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιζόμενη με οποιαδήποτε οφειλή. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, ενώ αν αυτές πραγματοποιηθούν τότε θεωρούνται άκυρες.

Ειδική αποζημίωση
Ειδική αποζημίωση θα λάβουν οι εργαζόμενοι που παραμένουν υποχρεωτικά σε αναστολή για 3 έως 24 ημέρες εντός του Μαΐου λόγω της σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομίας. Ειδικότερα, οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των εργοδοτών που επαναλειτουργούν τον Μάιο ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ θα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από την 1 έως και τις 7 Ιουνίου, με την καταβολή της αποζημίωσης να πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου και το ύψος της να διαμορφώνεται ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.

Έτσι, ο εργαζόμενος δικαιούται: για ημερομηνία επαναλειτουργίας 4 Μαΐου (παράταση 3 ημερών) 54 ευρώ, για ημερομηνία επαναλειτουργίας 11 Μαΐου (παράταση 10 ημερών) 180 ευρώ, για ημερομηνία επαναλειτουργίας 18 Μαΐου (παράταση 17 ημερών) 306 ευρώ και για ημερομηνία επαναλειτουργίας 25 Μαΐου (παράταση 24 ημερών) 432 ευρώ. Σημειώνεται, τέλος, ότι το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι κατ’ ανώτατο όριο 30 ημέρες και σίγουρα μέχρι τις 31 Μαΐου.