Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ, κατατάσσοντας τη χώρα δεύτερη, μετά τη Βουλγαρία, ανάμεσα στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην ΕΕ προσφεύγουν στην αδήλωτη εργασία κυρίως φοιτητές, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μετανάστες, ενώ επισημαίνεται ότι αφορά κυρίως τομείς όπως οι υπηρεσίες καθαρισμού, οι κατασκευές και το λιανικό εμπόριο.

Σύμφωνα με την κοινοτική δημοσκόπηση Ευρωβαρόμετρο για την αδήλωτη εργασία, το 36% των Ελλήνων πιστεύει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων που δεν δηλώνουν την εργασία τους αφορά τους παράνομους μετανάστες, το 22% ανέφερε τους άνεργους, το 19% τους ελεύθερους επαγγελματίες και το 8% τους συνταξιούχους.

Σε ερώτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν δηλώνεται η εργασία στη χώρα σας, το 30% των Ελλήνων απαντά την πολύ χαμηλή αμοιβή της αδήλωτης εργασίας, το 23% την έλλειψη ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές και το 12% τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Τέλος, το 21% των ερωτηθέντων Ελλήνων, εκτιμά ότι 10-20% του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν δηλώνει την εργασία του, ενώ το 60% θεωρεί μικρή την πιθανότητα να εντοπιστεί η αδήλωτη εργασία από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή Έθνος