Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιδότηση του μισθού των εργαζομένων και μέτρα για τους ανέργους και τους εποχιακά εργαζόμενους προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ανάλογα με τις ημέρες που θα είναι κλειστές οι επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις που πλήττονται στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, ενώ τον Ιούνιο παύει η δυνατότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις.

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία Μηχανισμού Ενίσχυσης Απασχόλησης, καθώς και η χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο, μαζί με κίνητρα για την επαναπρόσληψή τους. Τέλος, θα επεκταθούν κατά δύο μήνες τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τον Μάιο, ενώ μειώνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια από 100 σε 50 για τη λήψη του εποχικού επιδόματος το ερχόμενο φθινόπωρο.

Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης – ΣΥΝ-Εργασία
Ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης τίθεται σε ισχύ από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, με πιθανότητα επέκτασης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, που εμφανίζουν μείωση τουλάχιστον 20% του τζίρου τους κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες και οι εποχικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης καθώς και όλους τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε εποχικές επιχειρήσεις, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.

Επίσης, ο εκάστοτε εργοδότης έχει δικαίωμα να μειώσει τον χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, με την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας, ενώ η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για τον χρόνο που εκείνος δεν θα εργάζεται.

Επιπλέον, αν η καθαρή αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το κράτος, με τον εργοδότη να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού.

Σημειώνεται ότι για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας, σε μείωση του ονομαστικού μισθού καθώς και σε μετατροπή κάποιας σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης.