Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε έρευνα απορρόφησης για τους αποφοίτους των ετών 2002-2006.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε πρόσφατα και ακολούθως παρουσιάζονται μερικά αριθμητικά δεδομένα που κρίνονται χρήσιμα. Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας ξεχωρίζουμε τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας που σημειώνουν απόφοιτοι τμημάτων επαγγελμάτων υγείας όπως της νοσηλευτικής, της φυσικοθεραπείας, της μαιευτικής αλλά και των τμημάτων οχημάτων και πληροφορικής.

Στον αντίποδα βρεφονηπιοκόμοι, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, βιβλιοθηκονόμοι, διαιτολόγοι, τεχνολόγοι γεωπόνοι παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι απόφοιτοι τουριστικών επαγγελμάτων και γεωπονικών τμημάτων εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού αναφέρονται διαρκώς στις θετικές προοπτικές. Ενδεικτικά στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολόγια το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 24%.

Αντίστοιχα, στο Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 15%, ενώ το ποσοστό διαμορφώνεται στο 11% για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Για το Τμήμα Νοσηλευτικής το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται μόλις στο 5%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό (6%) εμφανίζει το Τμήμα Οχημάτων.