Από τον δημόσιο τομέα αναμένεται να ξεκινήσει η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου μόνιμης τηλεργασίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον Οκτώβριο θα εκδοθεί πόρισμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί, μέσω της εφαρμογής της τηλεργασίας στο Δημόσιο, το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα περιλαμβάνει την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Στη συνέχεια η διαδικασία προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος για την εφαρμογή του νόμου στη βάση αυτού του πορίσματος.

Εάν οι διαδικασίες κινηθούν βάσει του σχεδιασμού, τον ερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου πλαισίου, το οποίο θα μετατρέπει την τηλεργασία σε μια μόνιμη και θεσμοθετημένη εργασιακή λειτουργία. Μιλώντας στο Workforce παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι η εφαρμογή του εν λόγω θεσμικού πλαισίου στον δημόσιο τομέα θα αποτελέσει προάγγελο ανάλογων ρυθμίσεων και προσαρμογών και στον ιδιωτικό τομέα, σε μόνιμη βάση. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, απώτερος στόχος των σχετικών διατάξεων είναι «η ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στον Δημόσιο Τομέα, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες».

Σύμφωνα αυτές, προβλέπεται πως ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο, ενώ η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 44 εργάσιμες ημέρες ανά έτος. Οι παραπάνω ημέρες λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών, ενώ δεν επιτρέπεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτους. Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν ότι το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται μέσω τηλεργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. Τέλος, οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπαλλήλους που εκτελούν τα καθήκοντά τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του φορέα, σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο.