Η Dimand Α.Ε., εταιρεία ανάπτυξης και αξιοποίησης γης και ακινήτων, επέλεξε την INTERAMERICAN για την Ομαδική Ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλειας καλύπτει όλους τους εργαζόμενους με παροχές προστασίας Ζωής έναντι ατυχημάτων και ανικανότητας.