Το 2ο Data Science Lab υλοποιεί ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, σε συνεργασία με το ReGeneration, με στόχο την επιμόρφωση ακόμη περισσότερων νέων σε έναν τομέα, ο οποίος παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, όπως αυτός του Data Science, ενώ παράλληλα ενισχύει την προσπάθειά τους για να παραμείνουν στο εργασιακό δυναμικό της χώρας. Ειδικότερα, το εντατικό αυτό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές και πιο προχωρημένες αρχές του Data Science, με training partner την Code.

Hub και με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών του ομίλου ΤΙΤΑΝ, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο μέντορα, θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας λόγω της πανδημίας, ενώ περιλαμβάνει θεματικές όπως: Software Engineering, Relational Databases, Python, Business Intelligence, Machine Learning, Artificial Intelligence, Data Visualization και Big Data Technologies & Systems.