Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξής για το 2022 δημοσίευσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 120 ετών παρουσίας στην εγχώρια βιομηχανία. Σύμφωνα με αυτήν, ο Όμιλος το 2022 υλοποίησε επενδύσεις ύψους 13,2 εκατ. ευρώ στα εργοστάσια τσιμέντου, με αποτέλεσμα τη μείωση των καθαρών ειδικών εκπομπών CO2 (Scope 1) κατά 19,1% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Παράλληλα, η Έκθεση επιβεβαιώνει την προσήλωση σε θέματα Ασφάλειας, με τον Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων (LTI) στους εργαζομένους να είναι μηδενικός, ενώ υλοποιήθηκαν δράσεις με έμφαση στην υγεία και την ευημερία τους.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση της συμμετοχής των γυναικών κατά 21,2% στις νέες προσλήψεις (σε σχέση με τα επίπεδα του 2020), με τη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικούς ρόλους να αυξάνεται κατά 23,4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2020), ενώ υλοποιηθήκαν 78 πρωτοβουλίες και δράσεις, με τη συμμετοχή 803 εθελοντών εργαζομένων, προς όφελος 750.000+ συμμετόχων στις περιοχές δραστηριότητας.

Τέλος, η εν λόγω έκθεση τονίζει τη συνεχή υποστήριξη των νέων στο πλαίσιο του Tιτάν Youth Matters, με πρωτοβουλίες για την κατάρτιση και την απασχολησιμότητά τους, ενώ η συνεργασία με τις ομάδες BEST (Board of European Students of Technology) συμπλήρωσε 10 χρόνια εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με πάνω από 1.600 συμμετέχοντες και 53.000 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.