Μέχρι τις 27 Μαρτίου πραγματοποιούνται οι αιτήσεις για τον 3ο κύκλο του together, της πρωτοβουλίας του φορέα καινοτομίας among και του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας.

Πρόκειται για ένα τρίμηνο πρόγραμμα (Απρίλιος-Ιούνιος 2023), το οποίο υποστηρίζει 70 νέους επαγγελματίες στη δικτύωση με φορείς της Θεσσαλονίκης και τις ευκαιρίες που προσφέρουν, στην επαγγελματική ενδυνάμωση, με εκπαιδεύσεις πάνω σε σύγχρονα skills και στην ισορροπία ανάμεσα στην εργασιακή και στην προσωπική καθημερινότητα, ενώ περιλαμβάνει και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για ζητήματα που αφορούν τους νέους επαγγελματίες.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά στις 3 Απριλίου, αφορά σε νέους 25-35 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει εκπαίδευση σε δεξιότητες Personal Branding, Εργαστήριο Αυτοσχεδιασμού, Πάνελ δικτύων επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης, Εκπαίδευση σε δεξιότητες ηγεσίας, Εκπαίδευση σε δεξιότητες διαπραγμάτευσης κ.ά..