Το πρώτο της Graduate Trainee Program υλοποιεί η Τιτάν ΑΕ. Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο Workforce ο Γιώργος Βιρβίλης, HR Director της εταιρείας, το selection phase για το εν λόγω πρόγραμμα έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ στα τέλη του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η 12μηνη παρουσία των συμμετεχόντων. «Καθώς υπήρχε επιτυχημένη συνεργασία και στο παρελθόν, στη διαδικασία επιλογής συνέβαλε η Owiwi, παρέχοντας όλα τα πλεονεκτήματα του gamification στην επιλογή των υποψηφίων» σημείωσε χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, ο Γ. Βιρβίλης εξήγησε ότι το Graduate Trainee Program αποτελεί μια έμμισθη ετήσια απασχόληση των ατόμων που έχουν επιλεγεί, με στόχο το «fast pace development» τους, αλλά και την προσφορά πραγματικά σημαντικών εμπειριών από τον εργασιακό χώρο.

«Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει coaching και mentoring, ούτως ώστε να αναπτυχθούν και τα soft skills των συμμετεχόντων, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θέτονται ορισμένα milestones, για την πρόοδο των οποίων θα υπάρχει συνεχές feedback τόσο από τους managers και τους εκάστοτε mentors, όσο και από τα ίδια τα άτομα» επισήμανε και τόνισε το γεγονός πως οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα έχουν μια συνεχή επαφή με ανώτατα στελέχη της Διοίκησης. Κλείνοντας, ο HR Director της Τιτάν ΑΕ υπογράμμισε ότι με την ολοκλήρωση του Graduate Trainee Program, σκοπός είναι τα άτομα που συμμετέχουν να αποκτήσουν και έναν μόνιμο ρόλο στην εταιρεία.