Στην θεωρούμενη ως ψηφιακά «ώριμη» αγορά της Ευρώπης, πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού δεν διαθέτει βασικά digital skills.

Αυτό το έλλειμμα διαπιστώνεται σε μία χρονική συγκυρία που οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν πλέον τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Στο μεταξύ, μόνο το 31% του ανθρώπινου δυναμικού διαθέτει προηγμένες δεξιότητες χρήσης του Διαδικτύου (DESI 2019). Μάλιστα, η ζήτηση για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας αυξάνεται συνεχώς.

Σημειώνεται ότι η απασχόληση εμπειρογνωμόνων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αυξήθηκε κατά 2 εκατ. θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά στη διάσταση του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι επιδόσεις της Ελλάδας παραμένουν κατά πολύ χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ αν και η χώρα μας σημειώνει σταδιακή πρόοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του DESI 2019, η χώρα μας καταλαμβάνει μόλις την 25η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στην κατάταξη του δείκτη που αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες. Η αντίστοιχη επίδοση για το 2018 ήταν η 26η θέση και το 2017 η 26η. Στον αντίποδα της Ελλάδας, τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων έχουν η Φινλανδία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Εσθονία. (Πηγή: www.sepe.gr)