Ο Ευρωπαϊκός σύλλογος Employee Assistance European Forum (EAEF) διοργανώνει το 11ο Συνέδριο EAEF, στην Αθήνα στις 14-15 Ιουνίου 2012.

Ο EAEF ιδρύθηκε το 2002 για να αποτελέσει τoν πυρήνα των επαγγελματιών που ενδιαφέρονται και απασχολούνται στον τομέα του Employee Assistance (ΕΑ) στην Ευρώπη, η συμμετοχή των οποίων αναπτύσσεται ραγδαία και ξεπερνά τους 60 EA επαγγελματίες από 23 ευρωπαϊκές χώρες και διεθνώς.

Ο EAEF στοχεύει στην εκπροσώπηση και ανάπτυξη των Employee Assistance Programs (EAPs) στην Ευρώπη και αποτελεί επίσημο συνεργάτη του European Agency for Safety & Health at Work στο πλαίσιο της Healthy Workplace Campaign 2010-2011. Επιπλέον, συνεργάζεται στενά βάσει επίσημων συμφωνιών με τα διεθνή Πανεπιστήμια Robert Gordon University in Aberdeen, Leuven University & University of Lisbon για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνών σε τομείς που άπτονται θεμάτων του performance management, της ψυχοκοινωνικής υγείας στον εργασιακό χώρο και του well-being.

Το 11ο Ετήσιο Συνέδριο ΕAEF που τιτλοφορείται «New Realities-New Organisational values: EAP’s strategic contribution»,  επικεντρώνεται στην αξία της εφαρμογής των EAPs ως επιστημονικών εργαλείων της διοίκησης στις προκλήσεις του εργασιακού χώρου που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) σε περιόδους κρίσης, συνεχών αλλαγών και μεταβαλλόμενων συνθηκών, συγχωνεύσεων κ.λπ.

Η επιτυχία του 11ου ετήσιου Συνέδριου ΕAEF έγκειται στη συμμετοχή διακεκριμένων επαγγελματιών και επιστημόνων από περισσότερες από 25 χώρες διεθνώς όπως Ευρώπη, Αμερική, Ν. Αφρική, Ασία κ.λπ.

Στο συνέδριο θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων Business Leaders, HR professionals, Compensation & Benefits professionals, Ιατροί Εργασίας,  Health & Safety professionals, επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, κρατικοί φορείς κ.λπ. από τον ευρύτερο εθνικό και διεθνή χώρο. Η Hellas EAP Ltd αποτελεί το Host Organizing Committee του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eaef.org.