Αύξηση προσλήψεων θα φέρει το 2010 στις ΗΠΑ με το 20% των εργοδοτών να καταρτίζουν σχέδια ενίσχυσης του μόνιμου προσωπικού πλήρους απασχόλησης έναντι 14% του 2009.

Μόλις το 9% σχεδιάζει μείωση προσωπικού έναντι 16% αντίστοιχα, ενώ το 61% δεν σχεδιάζει μεταβολές προτιμώντας να τηρεί στάση αναμονής ώσπου να παγιωθεί η ανάκαμψη. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε έρευνα της ιστοσελίδας Careerbuilder.com για την απασχόληση. Εκεί, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων προτίθεται να ενισχύσει τις θέσεις που έχουν σχέση με την υψηλή τεχνολογία, το 28% με την εξυπηρέτηση πελατών και το 23% με τις πωλήσεις. Είναι μία ένδειξη «αλλαγής ρότας» στη αγορά εργασίας των ΗΠΑ σε σχέση με το 2009 έτος κατά το οποίο το 85% των μεγάλων επιχειρήσεων όχι μόνο δεν έκανε προσλήψεις αλλά μείωσε και τις αποδοχές του προσωπικού του σε όλο το φάσμα των βαθμίδων και των ειδικοτήτων.

Το 2010 προδιαγράφεται πιο «ρόδινο» από το προηγούμενο έτος και από την πλευρά των αυξήσεων μισθού, με το 54% των εταιρειών που «πάγωσαν» τους μισθούς να σχεδιάζουν αυξήσεις μέσα στους ερχόμενους μήνες. Παρότι έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μισθολογικές αυξήσεις στις περισσότερες εταιρείες είναι απίθανο να υπερβούν το 3% και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τις καλύτερες αυξήσεις αναμένεται να λάβουν εκείνοι των οποίων τα προσόντα έχουν ζήτηση γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους.