Ο διεθνής οργανισμός ISO που το όνομά του προέρχεται από την Ελληνική λέξη ΙΣΟ είναι ο ποιο γνωστός πιστοποιητικός οργανισμός παγκοσμίως με 163 χώρες μέλη να έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο ISO ορίζει ως standard ένα «εγκεκριμένο έγγραφο από αναγνωρισμένο οργανισμό που παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά για προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες» για να μην ανακαλύπτουμε συνεχώς τον τροχό.

Όμως, η συμμόρφωση προς τα standards είναι προαιρετική. Ένας τρόπος για να γίνει υποχρεωτική η εφαρμογή ενός προτύπου είναι με νομοθετική παρέμβαση των κρατών που μπορούν να απαιτήσουν συμμόρφωση με τα πρότυπα (π.χ. κανένα αυτοκίνητο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα χωρίς συμμόρφωση με πρότυπο εκπομπής ρύπων). Άλλος τρόπος εφαρμογής ενός προτύπου είναι ο αγοραστής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας να απαιτεί ο πωλητής ή το προϊόν να έχει συμμόρφωση με κάποιο πρότυπο (π.χ. μια αυτοκινητοβιομηχανία απαιτεί από τον προμηθευτή ελαστικών να έχει συμμόρφωση με συγκεκριμένο πρότυπο ανακύκλωσης των ελαστικών).

ISO Management Standards
Εκτός των προτύπων προδιαγραφών που παράγει ο ISO (π.χ. πρίζες, χρωματικός κώδικας καλωδίων, κ.λπ.), ο ISO παράγει και management standards που εστιάζουν σε διαφορετικά θέματα λειτουργίας των εταιρειών. Κάποια από τα πιο γνωστά management standards είναι: ISO 50001 – Energy management, ISO 14000 – Environmental management, ISO 9000 family – Quality management, ISO 22000 – Food safety management.

Project Management Standard
Την 1η Σεπτεμβρίου 2013 ο ISO κυκλοφόρησε το ISO 21500 «Guidance on project management» (http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm? csnumber=50003). Ουσιαστικά το ISO 21500 είναι το πρώτο standard για general management γιατί ο ISO δεν έχει πρότυπο για καμία άλλη περιοχή του general management όπως για sales, marketing, human resources, operations, logistics, financial, κ.λπ. Η ιστορία του 21500 ξεκίνησε το 2007 όταν ο BSI (British Standard Institution) υπέβαλε αίτημα στον ISO για τη δημιουργία διεθνούς προτύπου σε Project Management. Το έγγραφο το οποίο υπέβαλλε ως βάση δημιουργίας του νέου προτύπου ήταν το BS 6079 με τίτλο «Guide to Project Management». Έτσι συστήθηκε η επιτροπή του TC 236 του ISO για τη δημιουργία του προτύπου ISO 21500 «Guidance on project management». Την προεδρία της επιτροπής TC 236 ανέλαβε εκπρόσωπος του BSI, και τη Γενική Γραμματεία ανέλαβε εκπρόσωπος του ANSI. Στην επιτροπή TC 236 συμμετείχαν 37 χώρες (συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα δια μέσου του ΕΛΟΤ).

Πώς είναι το ISO 21500;
Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί η TC 236, το Project Management Institute (PMI) που εκδίδει τον οδηγό PMBOK® για λογαριασμό του ANSI, έδωσε στην επιτροπή TC 236 το κεφάλαιο 3 του PMBOK® που περιγράφει τα Inputs και τα Outputs των 44 διεργασιών (processes) του PMBOK®. Έτσι, το κεφάλαιο 3 του PMBOK® αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία του ISO 21500. Έτσι, είναι προφανές ότι οι ομοιότητες του PMBOK® και του ISO 21500 είναι πάρα πολλές με το ISO 21500 να αποτελείται από:

  • 10 Subject Groups (γνωστικές περιοχές) (Integration, Stakeholder, Scope, Resource, Time, Cost, Risk, Quality, Procurement, Communication),
  • 5 Process Groups (Initiating, Planning, Implementing, Controlling, Closing),
  • 39 processes (διεργασίες).

Project Management Standards
Παγκοσμίως, εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμοί και περίπου 30.000.000 φυσικά πρόσωπα ασχολούνται με το Project Management σε υλοποιήσεις έργων παντός τύπου. Βασικός προβληματισμός όλων είναι εάν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν standards ή όχι. Πολλοί πλέον έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για τα πρότυπα του Project Management.

Εκτιμάται ότι σταδιακά το ISO 21500 θα επικρατήσει και θα κερδίσει τη μάχη απέναντι σε πολλά εθνικά πρότυπα διοίκησης έργων που υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Είναι δεδομένο ότι ο οργανισμός ISO μπήκε στο γνωστικό αντικείμενο δημιουργίας προτύπων σε project management για να μείνει και να πετύχει («too big to fail»). Ήδη ο ISO έχει συστήσει την επιτροπή TC 258 που αναλαμβάνει το έργο της TC 236 και έχει σαν σκοπό τη δημιουργία προτύπου στην περιοχή του «Project, programme and portfolio management».

Project, Programme και Portfolio Management Standards από τον ISO
Μετά την κυκλοφορία του ISO 21500 η επιτροπή TC 236 έγινε η μόνιμη επιτροπή TC 258 και ασχολείται με τη δημιουργία προτύπων για «Project, Programme and Portfolio Management». Στην επιτροπή ISO TC 258 συμμετέχουν 35 χώρες με δικαίωμα ψήφου και 9 χώρες ως παρατηρητές. Η Ελλάδα είναι μια από τις 35 χώρες που συμμετέχει στην επιτροπή του ISO δια μέσου του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Το επόμενο πρότυπο που δημιουργεί η επιτροπή ISO TC 258 είναι το ISO 21502 για Portfolio Management που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2014.

Στο Tallberg της Σουηδίας στις 9-13 Σεπτεμβρίου 2013, έγινε η ολομέλεια της τεχνικής επιτροπής TC 258 του ISO για «Project, Programme and Portfolio Management». Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα το ISO 21500 είναι το πέμπτο στις πωλήσεις προτύπων του ISO παγκοσμίως (την πρώτη θέση κατέχει το ISO 9001). Στην ολομέλεια του Tallberg, Sweden συμμετείχαν 90 experts σε θέματα Project, Program και Portfolio Management από τις παρακάτω 22 χώρες με αλφαβητική σειρά: Argentina, Australia, Austria, Brazil, Cameroon, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Japan, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Russia, South Africa, South Korea, Sweden, United Kingdom, United States.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Miles Shepherd από την Αγγλία και Γενικός Γραμματέας ο Karl Best από τις ΗΠΑ. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Αγγλίας είναι ο Terry Cooke-Davies που θα είναι keynote speaker στο PM Congress που θα συνδιοργανώσει το PMI-GREECE με την BOUSSIAS στις 28/11/2013. Τον ΕΛΟΤ εκπροσωπεί στη μόνιμη επιτροπή του ISO TC 258 ο Θεοφάνης Γιώτης Πρόεδρος του PMI-GREECE και Διευθύνων Σύμβουλος της ITEC Consulting/12PM Consulting.

Φωτογραφία των ανταποκριτών του PM World Journal στο Tallberg (http://pmworldjournal.com)

  • Theofanis Giotis, Athens, Greece
  • Jaycee Krüger, Johannesburg, South Africa
  • Miles Shepherd, Executive Editorial Advisor, UK
  • Jouko Vaskimo, Senior Contributing Editor, Finland
  • Reinhard Wagner, Munich, Germany

Τι μέλει γενέσθαι;
Τα πρότυπα είναι για να κάνουν τη ζωή μας πιο απλή (πχ. ο ίδιος τύπος καυσίμου σε όλες τις χώρες). Η κυκλοφορία του ISO 21500 εκτιμάται ότι θα έχει καταλυτικές επιπτώσεις στην υιοθέτηση του Project Management παγκοσμίως, τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες.

Πληροφορίες:
12 PM Consulting Θεοφάνης Γιώτης,
MSc, Ph.D C, PMP®, MCT
E: [email protected]
www.12pm.org