Σύμφωνα με έρευνα της πρωτοβουλίας BrainReGain, με δείγμα 841 Έλληνες εργαζόμενους στο εξωτερικό, το 34% δήλωσε ότι επιθυμεί αρκετά να επιστρέψει στη χώρα μας, με ένα 29,1% να απαντά «όχι και τόσο» και ένα 26,2% πάρα πολύ, ενώ το 10,7% δεν σκέφτεται καθόλου την επιστροφή του. Ως προς το πόσο σύντομα θα ήθελαν να επιστρέψουν, το 24,4% απάντησε σε 2-4 χρόνια, με ένα ίδιο ποσοστό να σημειώνει μετά τη συνταξιοδότηση, ενώ ακολούθησαν οι απαντήσεις σε περισσότερα από 5 χρόνια (20,1%) και άμεσα (16,5%).

Επιπλέον, το 38,8% εξήγησε ότι αν επέστρεφε θα ήθελε να εργαστεί σε μεγάλη πολυεθνική, το 22,1% σε δική του εταιρεία και το 13,2% σε μεγάλη ελληνική, ενώ ως προς το ποιο θεωρούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιστροφή τους στην Ελλάδα, το 26% επισημαίνει τον χαμηλότερο μισθό, το 20,1% τις χειρότερες συνθήκες, το 15,7% την έλλειψη αντίστοιχης εργασίας και το 14,3% την απουσία αξιολόγησης.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν θα δεχόντουσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα με μειωμένο μισθό, με το 28,1% να επισημαίνει ότι δεν δέχεται μείωση μισθού, το 26,3% μείωση έως 20% και το 19,3% μείωση έως 10%, αλλά και για τις προτιμήσεις τους ως προς την τηλεργασία. Έτσι, το 59,7% επιθυμεί να ζει στην Ελλάδα με τηλεργασία για το εξωτερικό, ενώ το 15,5% υποστήριξε ότι δεν του αρέσει η τηλεργασία και το 18,2% ότι η εργασία του δεν προσφέρεται για τηλεργασία. Τέλος, χαμηλά ποσοστά συγκεντρώνουν τα σενάρια διαβίωσης στην Ελλάδα με τηλεργασία για την χώρα (3,9%) και η διαβίωση στο εξωτερικό με τηλεργασία για την Ελλάδα (2,6%).