Έρευνα αναφορικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους εργασίας πραγματοποίησε το Poudouleveis.gr, με δείγμα 5.200+ άτομα από τον χώρο του HR, από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Μολδαβία. Σύμφωνα με αυτήν, παρότι το 39,6% των HR Managers στην Ελλάδα δηλώνει άγνοια επί του θέματος, το 41% εξήγησε ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται υποστηρίζει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Το ποσοστό αυτό είναι λίγο χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών, με τα πρωτεία να κατέχει η Βουλγαρία (69,2%), ενώ ακολουθούν η Ουγγαρία (62,3%) και η Ρουμανία (54,6%). Επιπρόσθετα, το 34,7% των υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας θεωρεί ότι η χρήση εργαλείων AI διευκολύνει τον φόρτο εργασίας των εργαζομένων και εξοικονομεί περισσότερο χρόνο, ενώ το 34,8% σημειώνει μικρότερη εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες. Εντούτοις, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει καταφέρει ακόμα να ενσωματωθεί πλήρως στον χώρο του HR, με το 78% να δίνει αρνητική απάντηση στην αντίστοιχη ερώτηση, ενώ το 56,8% δεν την αξιοποιεί ούτε σε προσωπικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, βάσει της έρευνας, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, σε ποσοστό 43%, χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με το 67,2% να προτιμά το ChatGTP. Ως εκ τούτου, το 32,8% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα σκέφτεται να προωθήσει την παροχή εκπαίδευσης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στη χρήση εργαλείων AI.

Το 60% υποστηρίζει πώς η ευθύνη για τις επιπτώσεις της ΑΙ βαραίνει τον εργοδότη
Παράλληλα, το 28,3% των Ελλήνων συμμετεχόντων πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα βελτιώσει την ποιότητα εργασίας, το 24,8% ισχυρίζεται ότι η επιρροή μπορεί να είναι θετική, εφόσον φροντίσουμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας, και το 22,4% δείχνει μία ανησυχία σχετικά με το αποτέλεσμα της χρήσης της AI στην αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα, ενώ το 21,9% θεωρεί ότι τα εργαλεία αυτά θα διευκολύνουν τους εργαζομένους και θα βοηθήσουν σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

Τέλος, στο ερώτημα πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται υπεύθυνα και ηθικά στον χώρο εργασίας, το 38,2% υποστήριξε τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ανάληψης ευθυνών, ενώ το 30,2% θεωρεί ότι είναι εξίσου σημαντική η ποσοτική καταμέτρηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη χρήση της. Πάντως, το 60% υποστηρίζει πως η ευθύνη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας βαραίνει αποκλειστικά τον εργοδότη.