Η έρευνα της Deloitte, στην οποία συμμετείχαν 10.455 γεννημένοι μεταξύ του 1983 και του Δεκεμβρίου του 1994 από 36 χώρες, ανακάλυψε ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εταιρειών που κρατούν τους εργαζόμενους «πιστούς» και ποιες είναι οι εταιρείες που αποθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να μείνουν και να εξελιχθούν, ωθώντας τους να αναζητήσουν απασχόληση κάπου αλλού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 43% των millennials σχεδιάζει να εγκαταλείψει την τρέχουσα εργασία του εντός δύο ετών και μόνο το 28% σχεδιάζει να παραμείνει σε αυτή για μεγαλύτερο διάστημα από τα πέντε έτη. Αν και ο μισθός θα ήταν η αναμενόμενη εξήγηση σε αυτή τη συχνή αλλαγή απασχόλησης, αποδεικνύεται ότι και άλλοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

Με βάση την έρευνα, οι millennials που εργάζονται σε μεγάλες, ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν πάψει να πιστεύουν ότι τα διευθυντικά στελέχη ακολουθούν τους κανόνες δεοντολογίας. Και αυτή τους η πίστη προκύπτει από το γεγονός ότι θέλουν να εργάζονται για μια επιχείρηση που βελτιώνει την κοινωνία. Συμπερασματικά λοιπόν, αν μια επιχείρηση επιθυμεί να διατηρήσει στο δυναμικό της κάποιον millennial, καλείται να επιδείξει ανεκτικότητα, να εστιάσει στην αμοιβή και την κουλτούρα της εργασίας.