Σύμφωνα με νέα μελέτη της Boston Consulting Group (BCG) σε 366.000 άτομα από 197 χώρες, με στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης στις θέσεις εργασίας, το 57% των Ελλήνων αναμένει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως ο αυτοματισμός, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Ρομποτική, θα επηρεάσουν τις θέσεις εργασίας, με τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο να κινείται στο 50%.

Αναλυτικότερα, εντονότερη ανησυχία εκφράζουν οι πολίτες της Βραζιλίας, με το 65% να θεωρεί βέβαιο ότι η τεχνολογία θα επηρεάσει άμεσα την εργασία του και ακολουθούν η Κένυα (62%), η Νιγηρία (62%) και οι Φιλιππίνες (60%), ενώ η Ελλάδα έπεται, έχοντας το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως ανάμεσα στις 197 χώρες της εν λόγω μελέτης. Εξαιτίας των παραπάνω αντιλήψεων, το 65% των πολιτών, παγκοσμίως, καταβάλει σημαντική προσπάθεια, ώστε να αναβαθμίσει το επίπεδο των δεξιοτήτων του, παρατηρούνται ωστόσο σημαντικές γεωγραφικές διαφορές στο χρονικό διάστημα που δαπανούν.

Έτσι, ενώ οι ερωτηθέντες στην Κίνα, στη Νιγηρία, στην Αίγυπτο και στην Κένυα, είναι εκείνοι που, κατά κύριο λόγο, επενδύουν χρόνο στη μάθηση και στην επανακατάρτιση για διατήρηση της θέσης τους, οι ερωτηθέντες σε Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική δεν επενδύουν πολύ χρόνο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.  Αντίστοιχα, τέλος, οι πολίτες στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, είναι από τους πιο πρόθυμους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, προκειμένου να αλλάξουν θέση εργασίας, αντίθετα με τους ερωτηθέντες σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που εμφανίζονται από τους λιγότερο πρόθυμους.