Τα hedge funds ετοιμάζονται να εξέλθουν από τη διαταραχή που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού πιο ανθεκτικά, ευέλικτα, διαφοροποιημένα, αποτελεσματικά και παραγωγικά, σύμφωνα με νέα έρευνα από την KPMG και την ένωση Alternative Investment Management Association (AIMA). Στην έκθεση «Agile and Resilient: Alternative investments embrace the new reality» συμμετείχαν 144 διαχειριστές hedge funds παγκοσμίως, εκπροσωπώντας ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) ύψους US$ 840 δισ. Η έρευνα διενεργήθηκε σε πραγματικό χρόνο στη διάρκεια του 1ου κύματος της πανδημίας και η έκθεση περιλαμβάνει προσωπικές απόψεις βασικών παιχτών του κλάδου. Με βάση τα κύρια ευρήματα της έκθεσης, τα hedge funds συνέχισαν να κάνουν προσλήψεις στρατηγικού χαρακτήρα, με το νέο αποκεντρωμένο εργασιακό καθεστώς να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες στην ανεύρεση των νέων ταλέντων εκτός των παγιωμένων διαδικασιών. Σε ποσοστό 57%, οι διαχειριστές των hedge funds ανέφεραν ότι είτε έχουν προσλάβει είτε αναζητούν ενεργά να προσλάβουν νέα ταλέντα από την έναρξη της πανδημίας.

Πολλές εταιρείες συνεχίζουν να ενισχύουν την κουλτούρα τους, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων τους. Σχεδόν τα δύο τρίτα (61%) αξιολογούν θετικά τη μεγαλύτερη ευελιξία που προσφέρει η εξ αποστάσεως εργασία στο ανθρώπινο δυναμικό, με το 46% να τονίζει τα οφέλη για τους εργαζομένους λόγω της μείωσης των μετακινήσεων. Παράλληλα, σε ποσοστό 71% οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η πετυχημένη επιχειρησιακή λειτουργία στο υφιστάμενο εξ αποστάσεως εργασιακό περιβάλλον αποτελεί καταλύτη για την αύξηση του outsourcing λειτουργικών και τεχνολογικών λύσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την εξοικονόμηση δαπανών και την επίτευξη καλύτερων περιθωρίων κερδοφορίας.

Οι εταιρείες υιοθετούν επίσης μια πιο ευέλικτη και συνεργατική προσέγγιση για την κατάρτιση των σχεδίων επιστροφής στο γραφείο, με την ανάγκη για τροποποίηση των εργασιακών χώρων (64%), την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε νέα πρωτόκολλα για την υγιεινή, την απολύμανση, κ.ά. (44%) και τους προβληματισμούς σχετικά με τις μετακινήσεις (42%) να αποτελούν τα βασικά ζητήματα.