Αν και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται πλέον μείζονος σημασίας για την επιβίωση των εταιρειών, σύμφωνα με έρευνα του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και της SAP, το 65% δηλώνει ότι δεν διαθέτει το προσωπικό με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες.

Η έρευνα τονίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πιο σημαντικός από ποτέ, με το κενό των ψηφιακών δεξιοτήτων να παραμένει πρόκληση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 116 στελεχών – υπεύθυνων λήψης αποφάσεων από 18 χώρες, καθώς και σε μια σειρά από διεξοδικές συνεντεύξεις με 24 παγκόσμιες εταιρείες και διενεργήθηκε πρώτη φορά το 2015. Η έρευνα του 2015 διαπίστωσε ότι το 53% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το προσωπικό της εταιρείας δεν διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για έναν επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το 2017, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στο 64%. Αν και το 90% των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι σημαντικός για τη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας, η στοχοθετημένη ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι σπάνια. Μόνο το 16% των ερωτηθέντων είχε δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα πρόσληψης ή κατάρτισης για τη δημιουργία της απαιτούμενης βάσης δεξιοτήτων για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της εταιρείας τους.