Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα (ΣΕΠΕ), το 2018 το 71% των εργαζομένων χρησιμοποιούσε μια υπολογιστική συσκευή στον χώρο εργασίας του (σταθερό ή φορητό υπολογιστή, smartphone, tablet ή άλλες φορητές συσκευές), ενώ το 19% χρησιμοποιούσε μηχανογραφικό εξοπλισμό.

Το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων, που χρησιμοποίησε υπολογιστή και Ίντερνετ στην εργασία του, κατείχε το 2018 η Ολλανδία (93%), ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Σουηδία (και οι δύο από 90%) και τη Φινλανδία (87% ). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (36%) και τη Βουλγαρία (47%). Μάλιστα, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δείχνουν να αντιλαμβάνονται πλήρως την είσοδο της τεχνολογίας στους χώρους εργασίας καθώς το 16% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά ότι είδε αλλαγές στα εργασιακά του καθήκοντα τους τελευταίους 12 μήνες, λόγω της τεχνολογίας (σ.σ. λόγω νέου λογισμικού ή νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού).

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (27%), στο Λουξεμβούργο (25%), στη Φινλανδία, στη Σουηδία και στην Ολλανδία (23% κάθε χώρα). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, βρέθηκε η Κύπρος (3%), η Βουλγαρία (6%), η Ρουμανία και η Λετονία (και οι δύο 7%). Το 29% των εργαζομένων στην Ευρώπη απαντά επίσης ότι κλήθηκε να αποκτήσει πρόσθετες δεξιότητες τους τελευταίους 12 μήνες, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, που έφερε μαζί της η τεχνολογία ενώ το 18% απάντησε ότι διαθέτει περισσότερες δεξιότητες απ’ αυτές, που απαιτούν τα τρέχοντα καθήκοντά του, ενώ μόλις και 9% ότι χρειάζεται περαιτέρω κατάρτιση.