Με περισσότερες από 150 συμμετοχές πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Απριλίου το 5ο Family Business Forum της KPMG.

«Κατορθώνουμε κάθε χρόνο να αναδεικνύουμε νέα θέματα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά και να φωτίζουμε τις διαχρονικές ανησυχίες τους υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες», δήλωσε ενδεικτικά ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG. «Στο πλαίσιο του σύγχρονου VUCA -Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity- κόσμου, οι οικογενειακές επιχειρήσεις πρέπει να ‘’αυξήσουν ταχύτητα’’, τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους δεν μπορούν πλέον να αντισταθμίσουν τους πιο αργούς ρυθμούς που συνήθως τις χαρακτηρίζουν», υποστήριξε ο keynote speaker του Forum και καθηγητής του MIT Professor, John Davis.

Μεταξύ άλλων, την πρόκληση της διεθνοποίησης και της δραστηριοποίησης της επόμενης γενιάς στο εξωτερικό, προκειμένου να υποστηριχθεί η δραστηριότητα της επιχείρησης ανέδειξε στην εισαγωγική παρουσίαση του Forum ο Δρ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ.

Από την πλευρά τους, ο Βασίλης Αντωνάς και η Τερέζα Βενετσάνου, CEO και Director of Training and Business Development της Impact αντίστοιχα, υποστήριξαν ότι, για την κατανόηση των συγκρούσεων στις οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντικό τα μέλη να κατανοούν τα όριά τους και τους ρόλους που υιοθετούν στο σύστημα του οργανισμού.

Παράλληλα, ο καθηγητής του Zepellin University, Hermut Kormann, εξήγησε ότι η μακροβιότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων δεν οφείλεται τόσο στο κυνήγι των θεαματικών κερδών, όσο στην επιδίωξη των σταθερών ρυθμών ανάπτυξης. Τέλος, το 75% του κοινού θεωρεί τις οικογενειακές επιχειρήσεις πιο αξιόπιστες σε σχέση με τις μη οικογενειακές, ενώ το 66% εμφανίζεται διατεθειμένο να πληρώσει premium τιμές για προϊόντα οικογενειακών επιχειρήσεων.

«Είναι, ωστόσο, πολύ ενδιαφέρον ότι πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις δεν επικοινωνούν την ιδιότητά τους αυτή στο κοινό, υπάρχει λοιπόν ανεκμετάλλευτο πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση και βέλτιστη διαχείριση της φήμης των οικογενειακών επιχειρήσεων», δήλωσε ο Matt Painter, Διευθύνων Σύμβουλος του Ipsos Corporate Reputation.