Περισσότεροι από 9 στους 10 εργοδότες θα άλλαζαν τουλάχιστον έναν από τους εργαζομένους τους, αν δεν υπήρχαν νομικές επιπτώσεις, σύμφωνα με έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 870 Βρετανοί επιχειρηματίες και υλοποιήθηκε από το site www.skillzbase.com.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 17% του δείγματος θα άλλαζε ολόκληρο το προσωπικό του.

Μόνο το 8% όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα, θα επαναπροσλάμβαναν όλους τους εργαζομένους τους, αφού είναι απολύτως ικανοποιημένοι από το επίπεδο εργασίας και δέσμευσης των τελευταίων.

Η έρευνα, αποκάλυψε ότι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος σε κάθε οργανισμό, συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά σε σχέση με τη συνέντευξη πρόσληψης. Μάλιστα, το 62% των εργοδοτών πιστεύει ότι είπαν ψέματα στη διαδικασία της συνέντευξης ή, ακόμα, και στο βιογραφικό τους σχετικά με τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους.

To 74% των μάνατζερ ισχυρίζονται ότι τουλάχιστον ένας από τους υφισταμένους τους εμφανίζεται ανικανοποίητος από τη δουλειά του και χωρίς κίνητρο για εργασία με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η απόδοσή του.

Πηγή: www.hrlook.com