Μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της επιχειρηματικής κοινότητας και Πρόεδρο του ΣΕΒ τα τελευταία 5 χρόνια, Θεόδωρο Φέσσα, επέλεξε να τιμήσει φέτος το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, απονέμοντάς του το 5ο Business Unusual Award.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε σημαντικούς εκπροσώπους του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και πολιτικού κόσμου. Το βραβείο Business Unusual Award θεσπίστηκε από το Αlba το 2010 και απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε σημαντικές προσωπικότητες της χώρας μας ή του εξωτερικού, οι οποίες αποτελούν πρότυπα προσωπικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.

«Το Business Unusual Award συνδέεται με το όραμα, τις αρχές και την αποστολή του Alba, διότι τιμά και αναδεικνύει επιχειρηματίες που, με τη δράση τους, γίνονται καταλύτες αλλαγών και προόδου στη χώρα και στο εξωτερικό και αποτελούν πρότυπα σώφρονος επιχειρηματικής συμπεριφοράς», υπογράμμισε ο πρύτανης, Κώστας Αξαρλόγλου.