Σαράντα εκπρόσωποι Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού από εταιρείες της Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες για δύο επίκαιρα θέματα περί «Ηγεσίας», στις 27 Σεπτεμβρίου, στο Divani Appollo Palace & Thalasso.

Ομιλητές ήταν οι Ζsolt Fehrer, Managing Director Europe και Kimberly Nei, Manager, Client Research της Hogan Assessments. Αναφερόμενη στη Μετριοφροσύνη (Ηumility) ως επιθυμητό χαρακτηριστικό της Ηγεσίας, η K. Nei τόνισε τη σπουδαιότητα και την ανάγκη καλλιέργειάς του σημειώνοντας ότι οι ηγέτες με μετριοφροσύνη έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα μιας εταιρείας, δίνουν έμφαση στην απόδοση της ομάδας και στην καθοδήγηση ανθρώπων ενώ οι χαρισματικοί ηγέτες δίνουν έμφαση στην προσωπική τους ανέλιξη.

Ο Ζ. Fehrer επικεντρώθηκε στο πόσο σημαντική είναι η ικανότητα ενός ηγέτη να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις. Συμπέρανε επίσης, ότι η λήψη αποφάσεων προϋποθέτει ότι ένα ηγέτης έχει υψηλή ικανότητα κρίσης καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης προβλημάτων κρίνεται σημαντική, αλλά για έναν ηγέτη η στρατηγική σκέψη μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων και να εξασφαλίσει την λήψη αποφάσεων που ουσιαστικά υποστηρίζουν το όραμα της εταιρείας του. Σημειώνεται ότι τους ομιλητές προλόγισε ο Κώστας Ζούλιας, Director του τμήματος Human Capital Consulting της ICAP People Solutions ο οποίος συντόνισε και την εκδήλωση.