Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Impact, εξασφαλίζοντας αναγνώριση για το πρόγραμμά Diploma in Executive Coaching and Organisational Development Consulting από το Association for Coaching.

Η αναγνώριση, η οποία δόθηκε πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ετησίου κύκλου, ήταν αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που επέδειξαν όλοι οι συντελεστές της εκπαίδευσης, από τους καθηγητές και τη γραμματεία, μέχρι τους φοιτητές και τους οργανισμούς που το υποστήριξαν. Η διαδικασία αναγνώρισης του προγράμματος από το Association for Coaching (για την ένταξη του προγράμματος στην κατηγορία των αναγνωρισμένων) διήρκησε περίπου ένα χρόνο, απαιτώντας σχεδιασμό και προσαρμογή της διδακτέας ύλης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του Association.

Το πρόγραμμα είναι ένα από τα μόλις 15 που έχουν πετύχει αυτή την αναγνώριση διεθνώς. Το Diploma in Executive Coaching and Organisational Development Consulting ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2008 και πρόκειται να επαναληφθεί τον Απρίλιο του 2009 και θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2010.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Impact, www.impactpcs.com.