Το CSR HellasGlobal Compact Network Hellas (GCNH) συμμετείχε στη 2η Συνδιάσκεψη διαβούλευσης ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιχειρηματιών που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία «Σύμφωνο για τη Νεολαία» (European Pact for Youth), η οποία διεξάχθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου 2016.

Σκοπός είναι να προωθήσουν προτάσεις για την υποστήριξη των νέων στην απόκτηση σύγχρονων επαγγελματικών προσόντων και απασχόλησης. Οι εκπρόσωποι των υποστηρικτών της Πρωτοβουλίας P4Y επιχειρήσεων, τόνισαν την ανάγκη να καθιερωθεί η συνεργασία επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής κοινότητας ως συνήθης πρακτική σε όλες τις χώρες, δίνοντας προτεραιότητα στη διασύνδεση επαγγελματικής κατάρτισης με τις νέες επαγγελματικές δεξιότητες και κυρίως με όσες θεωρούνται προϋπόθεση για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Από την Ελλάδα, παραβρέθηκαν ο Γ. Πανιάρας, Γενικός Διευθυντής Ομίλου Τιτάν στην Ελλάδα και η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ.