Πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέκρινε τους μισθούς στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα στις χώρες της Ευρωζώνης. Από τη σύγκριση προκύπτει ότι η Ελλάδα διατηρεί τη μεγαλύτερη διαφορά στους μισθούς.

Ωστόσο, δεν είναι η μόνη χώρα που αμείβει τους δημοσίους υπαλλήλους περισσότερο από τους ιδιωτικούς. Σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η Γερμανία. Στην Ελλάδα οι μισθοί του Δημοσίου έφταναν να είναι κατά 50% υψηλότεροι από αυτούς του ιδιωτικού τομέα το 2006. Οι διαφορές αυτές έπεσαν στο 40% το 2010 (με μέση τιμή το 8,3%) και στη συνέχεια αυξάνεται με την επικύρωση του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο και την περικοπή κατά 22%-32% των βασικών μισθών στον ιδιωτικό τομέα το 2012.

Έτσι, η διαφορά στους βασικούς μισθούς της υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κοντά στο 30%, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά υψηλότερα, έως το 58%. Σημειώνεται ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζει τα στοιχεία από το 2006 μέχρι το 2010. Η σύγκριση της τελευταίας τριετίας γίνεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο και με στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.