Η τέταρτη χρονιά του Diploma in Executive Coaching and Organisational Development, στην Ελλάδα, είναι γεγονός.

Με διάρκεια 140 ωρών (10 Σαββατοκύριακα: Απρίλιος 2011-Φεβρουάριος 2012), 5 αναγνωρισμένους διεθνείς εισηγητές και αναγνώριση από το Association for Coaching, η εκπαίδευση έχει προσελκύσει τα τρία τελευταία χρόνια κορυφαία στελέχη από εταιρείες και οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων των ALBA, Astra Zeneca, Eletson, Microsoft, Pharmathen, Rigips, Starbucks, Star Channel, Vestas, Wyeth και άλλων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες executive coaching, ανάπτυξης ηγεσίας και οργανωτικής ανάπτυξης μέσα από κατάρτιση σε μεθόδους όπως η Gestalt, η συστημική θεωρία, ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις και ο νευρογλωσσσικός προγραμματισμός (NLP) αλλά και να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στην ισότητα στον εργασιακό χώρο και στην ηθική.

Πέρα όμως από τις δεξιότητες, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προγράμματος, παραμένουν η ατομική ενδοσκόπηση, μέσα από τη συλλογή σφαιρικής ανατροφοδότησης και η ανάπτυξη οξείας αντίληψης για τη δυναμική ομάδων, στοιχεία που κάνουν τη διαφορά μεταξύ ενός απλού executive coach και ενός executive coach με σοβαρή μεταπτυχιακή κατάρτιση, γνώσεις οργανωτικής ανάπτυξης και αυτογνωσία.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες, καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο πρακτικής εξάσκησης σε εταιρείες-πελάτες της Impact. Τέλος, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να παραδώσουν σχετική εργασία 4000 λέξεων.

Το πρόγραμμα διευθύνουν οι Βασίλης Αντωνάς και Bernd Leygraf, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Εκπαίδευσης της Impact αντιστοίχως, ενώ καινούργιο πρόσωπο είναι ο Jaap Westerbos, σύμβουλος και executive coach με διεθνή πείρα και συγγραφική δραστηριότητα.

Πληροφορίες: 210-8014505, [email protected], www.impactpcs.com.