Το βιβλίο το «Δόγμα του Σοκ» της δημοσιογράφου Ναόμι Κλάιν, δανείζεται τον τίτλο του από την ψυχιατρική μέθοδο του σοκ, η οποία βασίζεται στις αντιλήψεις και πρακτικές του ψυχιάτρου Γιούεν Κάμερον.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι ο μοναδικός τρόπος για να διδάξει στους ασθενείς νέες υγιείς συμπεριφορές ήταν να διεισδύσει στο μυαλό τους και να «σπάσει τα παλιά, παθολογικά νοητικά σχήματα», στοχεύοντας σε πρώτο χρόνο στην αποδόμηση της προσωπικότητάς τους και μετατρέποντας το μυαλό τους σε έναν λευκό πίνακα, επί του οποίου θα μπορούσε να ξαναγράψει τους σωστούς κανόνες συμπεριφοράς. Η συγκεκριμένη πρακτική ωστόσο έτυχε ευρύτερης εφαρμογής στο πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας για τη χειραγώγηση της κοινωνικής συνείδησης, καθώς ένα ισχυρό γεγονός (σοκ) αποδομεί τη συνείδηση, μειώνει τις αντιστάσεις του κοινωνικού σώματος μετατρέποντας την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών σε πιο εύκολη υπόθεση.

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έγινε κοινωνός έντονων αλλαγών (οικονομικών, κοινωνικών, νομοθετικών). Οι οργανισμοί ήρθαν αντιμέτωποι με εξίσου ισχυρά γεγονότα, παλεύοντας πολλές φορές ακόμη και για την επιβίωσή τους, ενώ οι εργαζόμενοι βίωσαν αναδιαρθρώσεις, μειώσεις μισθών, περικοπές κ.ά. Παρά τις αντίξοες συνθήκες τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού κλήθηκαν να λάβουν ενεργό ρόλο σε διαδικασίες και αποφάσεις, και ως στρατηγικοί εταίροι αλλά και ως αρωγοί της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας που πρέπει να εντοπίζεται στις εταιρείες για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.

Άλλωστε, όπως τόνισε και ο Richard Beatty, στο 10th People Management Executive Seminar, «Οι οργανισμοί δεν αλλάζουν. Οι άνθρωποι αλλάζουν τους οργανισμούς και τους οδηγούν στην επόμενη ημέρα». Η εξασφάλιση λοιπόν, πρακτικών και διαδικασιών με επίκεντρο τον άνθρωπο ευθυγραμμισμένων με τη στρατηγική των επιχειρήσεων αποτελεί κύρια ευθύνη του HR, με την ανάγκη αλλαγής ακόμη και του ίδιου να είναι επιτακτική και αναγκαία για το νέο του στρατηγικό ρόλο όπως θα διαβάσετε και σε επόμενες σελίδες του τεύχους.

Καλή χρονιά!