Η PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι τρία διευθυντικά στελέχη της προήχθησαν σε Partners.

Πρόκειται για τους Αντώνη Δεσύπρη, (τμήμα Tax & Legal Advice), Θανάση Πανόπουλο (τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών) και Ζώη Σωτηρόπουλο (τμήμα Tax Management & Accounting Services – TMAS).