Για 9η χρονιά, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με τη συνεργασία της ICAP Group και επιστημόνων - συνεργατών του Τομέα Έρευνας και Τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ, εξέδωσε την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2008.

Βασικό συμπέρασμα της Έκθεσης είναι ότι το Εμπόριο παραμένει ο «μεγάλος εργοδότης» της ελληνικής οικονομίας παρά την παγκόσμια ύφεση, κατά την οποία το παγκόσμιο ΑΕΠ υποχωρεί 1,1% (έναντι αύξησης 3% το 2008) και ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών υποχωρεί κατά 11,9% το 2009 (έναντι αύξησης 3% το 2008). Η εξέλιξη των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας (αύξηση ποσοστού ανεργίας και υποχώρηση πληθωρισμού) δικαιολογεί και την επίδραση στο εμπόριο: ο όγκος τόσο των εξαγωγών (αγαθά και υπηρεσίες) όσο και των εισαγωγών εκτιμούν ότι μειώθηκε κατά 23,4% και 17,7%, αντίστοιχα.

Πολύ σημαντικά είναι και τα στοιχεία για την απασχόληση στον τομέα που παρουσιάζονται στην Έκθεση, με εντυπωσιακότερο το γεγονός ότι το εμπόριο αντιπροσωπεύει το 18,3% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία ή περίπου 1/4 των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα. Την περίοδο 1993-2009 μάλιστα, το 29,5% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην ελληνική οικονομία οφείλονται στην ανάπτυξη του εμπορικού τομέα. Εντυπωσιακή είναι και η πολύ υψηλή εκπροσώπηση των γυναικών (η αναλογία των γυναικών κατά το 2009 ανήλθε στο 42,8%, έναντι 39,8% για το σύνολο της οικονομίας) και των νέων (ένας στους τέσσερις εργαζόμενους είναι κάτω των 25 ετών).

Επίσης, αύξηση παρουσίασε το ποσοστό της μερικής απασχόλησης, καθώς και ο αριθμός των μισθωτών που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διασπορά της απασχόλησης, 67,7% εργάζονται στο λιανικό εμπόριο, 20,4% στο χονδρεμπόριο και 11,9% στον τομέα της συντήρησης-επισκευής οχημάτων. Ενδεικτική της ανάπτυξης του κλάδου είναι ότι το 2009 η αναλογία μισθωτών ανά εργοδότη είναι 4,1 έναντι 3,4 που ήταν το 1993 λόγω της μείωσης των αυτοαπασχολούμενων και των παράλληλων αυξήσεων στις κατηγορίες μισθωτών και εργοδοτών. Η συνολική απασχόληση το 2008 αυξήθηκε με ρυθμό 0,8% σε σχέση με το 2007, ενώ οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους παρουσίασαν αύξηση στην απασχόληση κατά 4% και οι μικρότερες κατέγραψαν μείωση.