Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός των αναγκών σε προσωπικό και των δεξιοτήτων που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας, θυσιάζεται για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας.

Αυτό ήταν το κυριότερο συμπέρασμα της έρευνας για τη συνεχή γήρανση του εργατικού δυναμικού που δημοσίευσε το διεθνές ινστιτούτο μελετών που διερευνά τις εξελίξεις στον εργασιακό χώρο Adecco Institute. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες των 5 χωρών που συμμετείχαν (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία) αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη σημασία των δημογραφικών αλλαγών ενώ καταδεικνύεται ότι οι βιομηχανίες είναι αυτές που κυρίως νοιώθουν να απειλούνται από την κρίση (49%).

Βάσει ετήσιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε Υπευθύνους για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, το Adecco Institute υπολόγισε το Δημογραφικό Δείκτη (Demographic Fitness Index – DFX), με τον οποίο προσμετρούνται πέντε διαφορετικοί παράγοντες σε μία κλίμακα με ανώτατο όριο το 800. Οι παράγοντες αυτοί, εξετάζουν την ικανότητα μίας εταιρείας να αντεπεξέλθει επιτυχώς στο ζήτημα της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και είναι οι εξής: διαχείριση καριέρας, δια βίου εκπαίδευση, διαχείριση γνώσεων, διαχείριση υγείας και διαχείριση πολυμορφίας.

Οι δείκτες υπολογίζονται με βάση τις απαντήσεις που δίνονται από τις εταιρείες που συμμετέχουν. Για το 2008, ο Δημογραφικός Δείκτης αναφορικά με τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης μειώθηκε στις 172 μονάδες από 183 το 2006. Σε λιγότερο από 10 χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία, οι άνθρωποι πάνω από 40 ετών θα αποτελούν την πλειοψηφία σε όλη την Ευρώπη ενώ μέχρι το 2050, το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας πάνω από 65 ετών θα έχει διπλασιαστεί φτάνοντας το 30% του συνολικού πληθυσμού.