Η μελλοντική εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού προγράμματος ηλεκτρονικών δεξιοτήτων θα είναι το κύριο θέμα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων 2008, με τίτλο «Implementing a long term e-skills strategy in Europe» (Η εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες στην Ευρώπη), που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Cedefop στη Θεσσαλονίκη στις 9-10 Οκτωβρίου 2008.

Το συνέδριο, που διοργανώνει από κοινού το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την οργάνωση των εργοδοτών στον τομέα της πληροφορικής e-Skills Industry Leadership Board, θα συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες από κυβερνήσεις, κοινωνικούς εταίρους και πανεπιστήμια. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν παραδείγματα καλών πρακτικών και πρότυπων έργων στον τομέα της πληροφορίας και επικοινωνίας.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, κατόπιν προσκλήσεως. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο συνέδριο στο: http://eskills.cedefop.europa.eu/conference2008/. Οι εγγραφές θα κλείσουν στις 30 Ιουνίου 2008. Βάση των συζητήσεων του συνεδρίου θα αποτελέσει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ηλεκτρονικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης» (7 Σεπτεμβρίου 2007), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών σχετικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, που υιοθετήθηκαν στις 22-23 Νοεμβρίου 2007.