Είναι εξαιρετικοί εργαζόμενοι, αλλά «ανεπαρκείς» ηγέτες. Ποιους κινδύνους μπορεί να εγκυμονούν στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα;

Σύμφωνα με το -ολοένα και πιο δημοφιλές στη σημερινή εργασιακή πραγματικότητα- ρητό, «οι άνθρωποι δεν παραιτούνται από τη δουλειά τους, αλλά από τον manager τους».
Και στο εργασιακό περιβάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, το «κακό» management φαίνεται να έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις αποχωρήσεις του ανθρώπινου δυναμικού από τις θέσεις εργασίας του.
Βάσει έρευνας της YouGov που διενεργήθηκε σε 4.500 εργαζόμενους και διευθυντικά στελέχη τον Ιούνιο του 2023, ένα εντυπωσιακό 82% των νέων managers στη χώρα, κατατάσσονται σε αυτό που το Chartered Management Institute (CMI) αποκαλεί «accidental managers».

ΚΑΛΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ = ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ MANAGER;
Ποιοι είναι, όμως, οι accidental mana-gers; Πρόκειται για επαγγελματίες οι οποίοι προήχθησαν σε διοικητικές θέσεις, χωρίς, όμως, να έχει προηγηθεί η εκπαίδευσή τους στον αντίστοιχο ρόλο, δηλαδή στη δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση ομάδων και ανθρώπων.
Οι λόγοι που μπορεί να οδήγησαν στην προαγωγή αυτών των επαγγελματιών μπορεί να περιλαμβάνουν την εξαιρετική τους απόδοση σε προηγούμενες θέσεις εργασίας, την απόκτηση ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς, ή ακόμα και την πολυετή εμπειρία τους στον τομέα της εργασίας τους.
Παρόλα αυτά, η διαφορά ανάμεσα στο να είναι κάποιος καλός εργαζόμενος και στο να είναι αποτελεσματικός manager είναι σημαντική-καθώς η θέση του ηγέτη απαιτεί συγκεκριμένο skillset.
Τα managerial skills περιλαμβάνουν την ικανότητα να επικοινωνεί κάποιος αποτελεσματικά, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τους πόρους, να λαμβάνει αποφάσεις με βάση την κριτική σκέψη και την ανάλυση δεδομένων και να εμψυχώνει, να εμπνέει και να καθοδηγεί τα μέλη της ομάδας του.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Οι accidental managers, λόγω έλλειψης κατάλληλης εκπαίδευσης στον τομέα της διοίκησης, συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ηγετικές δεξιότητες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική δυσλειτουργία στο εργασιακό περιβάλλον, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των ομάδων των οποίων ηγούνται.
Αυτές οι δυσλειτουργίες μπορούν να περιλαμβάνουν αναποτελεσματική επικοινωνία, ασυνέπεια στη λήψη αποφάσεων, κακή διαχείριση των πόρων και αδυναμία στην επίλυση συγκρούσεων. Όλα τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλό ηθικό, αυξημένο εργασιακό στρες και απογοήτευση μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και σε υψηλότερο ποσοστό αποχωρήσεων, επηρεάζοντας τη συνολική απόδοση και την εικόνα της επιχείρησης στην αγορά.
Όπως, μάλιστα, έδειξε η μελέτη της YouGov, μεταξύ των εργαζομένων που δήλωσαν ότι είχαν έναν αναποτελεσματικό manager, μόνο το ένα τρίτο ανέφερε πως νιώθει πραγματικά ότι είχε κίνητρο να κάνει καλά τη δουλειά του, ενώ περίπου το 50% υποστήριξε πως σκέφτεται να αποχωρήσει από την εταιρεία εντός του επόμενου έτους.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα παραπάνω ευρήματα τονίζουν τη σημασία της κατάλληλης και ουσιαστικής εκπαίδευσης των managers. Τα στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλλουν στην καλλιέργεια ηγετών που μπορούν να προσαρμοστούν σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και να διατηρήσουν ένα υγιές και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στην ευημερία και την ικανοποίηση όλων των εργαζομένων και, τελικά, στην επιτυχία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν σεμινάρια και εργαστήρια που καλύπτουν κρίσιμες διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες, όπως η λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία, η διαχείριση συγκρούσεων και η ομαδική εργασία, ενώ εξίσου αποδοτικά μπορεί να αποδειχτούν και τα προγράμματα mentoring.