Το Great Practices Forum πραγματοποίησε την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου την όγδοη μηνιαία συνάντηση στις εγκαταστάσεις της MSD, στον Άλιμο. Η Ρία Ταμπάκη Director, HR Business Partner for Greece, Cyprus & Balkans, παρουσίασε στους συμμετέχοντες την πορεία της εταιρείας από το 2012 μέχρι σήμερα, αναλύοντας τις δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό.

«Μέσα σε ένα αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον, καταφέραμε να δημιουργήσουμε κουλτούρα αναγνώρισης και ανάπτυξης ταλέντων, διαθέτοντας πάντα ως γνώμονα των αποφάσεών μας τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και το σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό μας» ανέφερε η ίδια χαρακτηριστικά. Εστιάζοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικών αναγκών, η MSD δημιούργησε με την καθοδήγηση του τμήματος HR, την ομάδα εργαζομένων «Best Team» οι ενέργειες της οποίας επέδρασαν καθοριστικά στην κινητοποίηση όλου του οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούν μηνιαίες συναντήσεις στις οποίες παρουσιάζονται προτάσεις για την υλοποίηση νέων ενεργειών και τη βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχουσών, με βασικό στόχο την ενίσχυση του well being. «Παράλληλα τα τελευταία χρόνια ο εθελοντισμός και η προσφορά ξεκίνησε να αποτελεί βασικό συστατικό του DNA της εταιρείας μας, ενώ ονομάσαμε την 4η Δεκεμβρίου Ημέρα Εθελοντισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε αντίστοιχες ενέργειες» ανέφερε η Ρ. Ταμπάκη. Σημειώνεται ότι η MSD δημιουργήθηκε το 2009 από τη συγχώνευση δύο φαρμακευτικών εταιρειών: την Merck Sharp & Dohme (γνωστή ως Merck σε Η.Π.Α. και Καναδά) και την Schering Plough, ενώ σήμερα απασχολεί 257 εργαζομένους. Η επόμενη συνάντηση του Great Practices Forum θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της PepsiCo Greece.