Το Great Practices Forum πραγματοποίησε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου την έβδομη μηνιαία συνάντηση στις εγκαταστάσεις της Παπαστράτος. Ο Γιώργος Παρτσακουλάκης, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, παρουσίασε στους συμμετέχοντες το πρόγραμμα σύστασης ομάδας «Young Management Team», το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στα μέλη της -μέσω προσομοίωσης- την εμπειρία του έργου του πραγματικού Management Team και αφετέρου να αναδειχθούν τα στελέχη εκείνα που θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά Διευθυντών της εταιρείας.

Το πρόγραμμα έχει ήδη υλοποιηθεί 2 φορές (2011 και το 2013) και στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες: Ανάπτυξη, Άνθρωποι και Μέλλον, με τη δημιουργία διατμηματικής ομάδας με εκπροσώπους που προέρχονταν από όλες τις ομάδες της εταιρείας να αποτελεί βασική προϋπόθεση. «Αρχικός μας στόχος ήταν η ανάπτυξη key talents, με εστίαση στους νέους και η γρήγορη ανάπτυξη τους ώστε να αναλάβουν μελλοντικά θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης. Δεν επιδιώκαμε απλά την εκπαίδευσή τους αλλά ταυτόχρονα μέσα από το πρόγραμμα επιθυμούσαμε να παρέχουν τα ίδια τα στελέχη λύσεις για την επιχείρηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γ. Παρτσακουλάκης. Εκτός από την παρουσίαση της δομής του προγράμματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν επίσης οι προκλήσεις που προέκυψαν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, παρουσιάσθηκε το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα που θα υλοποιήσει η εταιρεία το 2016 με διαφορετικό περιεχόμενο και νέο όνομα (The Millennials Management Team) για το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής της 3ης γενιάς που θα συμμετάσχει. Βασική διαφοροποίηση από τα δύο προηγούμενα προγράμματα αποτελεί το γεγονός ότι φέτος θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη σύσταση ομάδας με στελέχη από τρείς διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία) και όχι αποκλειστικά και μόνο από στελέχη της Ελλάδας. Στο τέλος της συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Παπαστράτος και να δουν από κοντά ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία.