Ως αυτοαναφορικά συστήματα θεωρούμε εκείνα που θέτουν ως επίκεντρο της συμπεριφοράς τους τον ίδιο τους τον «εαυτό». Δεν επιδεικνύουν δηλαδή καμία διάδραση με άλλα συστήματα και λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες.

Έστω ότι το τμήμα HR, με τη δική του ξεχωριστή δομή, εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργία υιοθετούσε τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά ενός αυτοαναφορικού συστήματος. Αυτό θα μεταφραζόταν σε αυτόβουλες αποφάσεις και ενέργειες που δεν θα επηρέαζαν τη λειτουργία του οργανισμού, παρά μόνο το εσωτερικό του, και θα ήταν ασύμβατες με τους συνολικούς στόχους. Κάτι τέτοιο βέβαια, θα άλλαζε άρδην την εξ ορισμού αποστολή του HR, ενός τμήματος που καλείται καθημερινά να λάβει αποφάσεις και δράσεις για το εργασιακό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας και προάγοντας μία ανθρωποκεντρική κουλτούρα, διαφυλάσσοντας το πολυτιμότερο αγαθό, τους ανθρώπους του, πάντοτε όμως ευθυγραμμισμένο με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.

Ειδικότερα για το τελευταίο, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού οφείλουν να διαθέτουν στη φαρέτρα τους όλη εκείνη τη γνώση και τα εργαλεία που θα διασφαλίσουν την υλοποίησή του. Έναν από τους σημαντικότερους Management Thinkers του κόσμου, υποδεχόμαστε στις 4 Δεκεμβρίου στο 10th People Management Executive Seminar για να μας προσφέρει όλα τα σύγχρονα εργαλεία για την εφαρμογή του «νέου HR». Ο Richard W. Beatty με πλούσια ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το σχεδιασμό και την επιτυχημένη υλοποίηση της νέας Στρατηγικής HR, αναλύοντας όλους τους επιμέρους τομείς που τη διαμορφώνουν.

Μην λείψει κανείς!