Την παραμονή του HR Tech World, η Oracle απευθύνθηκε στα στελέχη του HR καλώντας τα να σταματήσουν να εστιάζουν στις διαδικασίες του HR και να αρχίσουν να υιοθετούν έναν ευρύτερο ρόλο όσον αφορά στη βελτίωση της απόδοσης.

Η έκκληση συμπίπτει με έρευνα που διεξάγει η εταιρεία σε συνεργασία με το πρόγραμμα Engage with Success και την Ashridge Executive Education, έρευνα που εξετάζει τις αντιλήψεις σχετικά με την αφοσίωση των εργαζόμενων σε επίπεδο ομάδας και όχι από την οπτική γωνία μεμονωμένων εργαζόμενων. Η ερευνητική ομάδα της Ashridge Executive Education, τμήματος του Hult International Business School, χαρτογραφεί συμπεριφορές ομάδων, ως προς τους παράγοντες που κάνουν τους εργαζόμενους να αισθάνονται ενεργά συμμετέχοντες, και τις έχει κατατάξει σε τέσσερις «ζώνες αφοσίωσης».

Ειδικότερα
(i) Ζώνη αφοσίωσης:
ομάδες που είναι παραγωγικές, δρουν έγκαιρα σχετικά με την επίλυση προβλημάτων και αντιμετωπίζουν θετικά την από κοινού εργασία
(ii) Ζώνη μη αφοσίωσης: μη παραγωγικές ομάδες στις οποίες οι εργαζόμενοι βλέπουν τους εαυτούς τους ως θύματα του συστήματος, συχνά προτιμώντας να εργάζονται μεμονωμένα παρά από κοινού
(iii) Ζώνη ψευδο-αφοσίωσης: ομάδες που είναι παραγωγικές αλλά στις οποίες οι εργαζόμενοι κοιτούν τα προσωπικά τους συμφέροντα, προτιμώντας να δείχνουν οι ίδιοι καλοί στα μάτια των διευθυντών παρά να συνεισφέρουν στη συνολική επιτυχία της ομάδας
(iv) Ζώνη ικανοποίησης: ομάδες που κάνουν τα απολύτως ελάχιστα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους έτσι ώστε τα μέλη τους να μπορούν να επιστρέφουν στο σπίτι τους «ικανοποιημένα», αντί να κάνουν παραπάνω προσπάθειες ή να σκέφτονται τρόπους για να προοδεύσει η επιχείρηση.

Με μια καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις διοικητικές προσεγγίσεις, τις δομές των ομάδων, την ποικιλότητα, τις σχέσεις των εργαζόμενων και μια σειρά από πρόσθετους παράγοντες, οι επικεφαλής του HR θα αποκτήσουν νέα αξιοποιήσιμη πληροφόρηση που θα τους βοηθήσει να παίξουν έναν πιο καίριο ρόλο όσον αφορά στο χειρισμό των ειδικών προβληματικών σημείων κάθε ομάδας και της αφοσίωσης που επιδεικνύει.