Με τη φράση «Connecting for Good» να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συμπληρώνει φέτος 16 χρόνια προσφοράς στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών με την κοινωνική συνεισφορά.

Σε συνεργασία με περισσότερους από 84 φορείς και οργανισμούς σε όλη τη χώρα, το Ίδρυμα Vodafone συμβάλλει καθημερινά στη βελτίωση της ζωής ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Μόνο κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου, περισσότερα από 754.000 άτομα επωφελήθηκαν από τα προγράμματα του Ιδρύματος γύρω από τους άξονες της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Μεταξύ άλλων, έχει συστήσει Κύκλο Πρεσβευτών που δρα συμβουλευτικά γύρω από τα προγράμματα του Ιδρύματος για την προαγωγή της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στην Ελλάδα, μέσω της Τεχνολογίας των Τηλεπικοινωνιών.