Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργαλείο Investors in People (IIP), του Βρετανικού Οργανισμού Πιστοποίησης.

To IΙP, βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την επίδοσή τους μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού τους και στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων μέσω της διαρκούς ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύμφωνα με την ΕΕΔΕ, η συνεργασία αυτή, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.