Συνολικά 7.237 μαθητές συμμετείχαν τους τελευταίους 3 μήνες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο» του Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να αλλάξει την οπτική των μαθητών ως προς την διαφορετικότητα και να τους εισαγάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας. Συγκεκριμένα, εστιάζει στην εξοικείωση των μαθητών με την εικόνα της αναπηρίας, στην κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία, αλλά και στην συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μαθητών γενικής εκπαίδευσης με νέους με αναπηρία και στην ενεργοποίηση «αντανακλαστικών» κοινωνικής συλλογικότητας, αλληλεγγύης και ευθύνης για τη δημιουργία μελλοντικών συνειδητοποιημένων πολιτών. Μέρος του Προγράμματος πραγματοποιείται με δωρεά από το ΙΣΝ – Stavros Niarchos Foundation.