Εισηγητής στο 4ο ετήσιο συνέδριο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 16-17 Ιουνίου 2011 στο Kingston University στο Λονδίνο, θα είναι ο Βαγγέλης Τσιλιγκίρης, διευθυντής σπουδών του MBS College.

Το συνέδριο αυτό γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό μέρος του κόσμου και μαζεύει προσωπικότητες της διεθνής ακαδημαϊκής κοινότητας. Αντικείμενο έχει διεθνή θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης, σε σχέση με την ποιότητα, μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης (T&L) και της γενικότερης πολιτικής που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και το κράτος. Απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και όσους έχουν θεωρητικό υπόβαθρο ή ασχολούνται επαγγελματικά με την ανώτατη εκπαίδευση.

Φέτος, το συνέδριο θα έχει κεντρικό άξονα την ακαδημαϊκή έρευνα χωρίς γεωγραφικά σύνορα. Όσον αφορά την εισήγηση του Β. Τσιλιγκίρη, η μελέτη του θα έχει σαν θέμα τους διεθνείς ποιοτικούς δείκτες στην ανώτατη εκπαίδευση και τον τρόπο που διαφοροποιούνται ανάλογα τον πολιτισμικό χάρτη κάτω απ’ τον οποίο αξιολογούνται κάθε φορά.

Το ερώτημα που καλείται να απαντηθεί είναι το αν και κατά πόσο η κουλτούρα των φοιτητών -όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία της εθνικής τους ταυτότητας- επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και αξιολογούν την ποιότητα της εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως το πού και πώς την παίρνουν.