Ένα νέο πρόγραμμα στον τομέα των τεχνολογιών, της πληροφορίας και επικοινωνίας εφαρμόζει από φέτος το MKC City College στην Αθήνα.

Πρόκειται για το Networking Academy της Cisco (CNAP), το οποίο αποτελεί την τοπική ακαδημία δικτύωσης της Cisco από το Νοέμβριο του 2008. Ουσιαστικά είναι μια παγκόσμια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που αναπτύσσει δεξιότητες στον Τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα εφαρμόζει μοντέλο εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-learning) και συνδυάζει web-based περιεχόμενο υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών, καθώς και παράδοση μαθημάτων σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση. Παρέχεται έτσι, η ευκαιρία στους σπουδαστές να εφαρμόζουν σε πραγματικά συστήματα δικτύων τα όσα διδάσκονται.

Συγκεκριμένα μαθαίνουν πώς να σχεδιάσουν, να δομήσουν και να συντηρήσουν δίκτυα υπολογιστών με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο διδασκαλίας. Τα μαθήματα του Cisco Networking Academy Program ξεκινούν σήμερα στο MKC City College και οι φοιτητές που θα εγγραφούν για τους επόμενους 6 μήνες θα πάρουν δωρεάν έναν φορητό υπολογιστή HP.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.citycollege.ac.cy/cnap