Έρευνα της ManpowerGroup αποκαλύπτει μια νέα εποχή εργασίας, όπου κυριαρχεί η ευελιξία και η ισορροπία, ενώ το παραδοσιακό ωράριο 9-5 εφ’ όρου ζωής εγκαταλείπεται.

Τα ευρήματα, βάσει παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 9.500 άτομα σε 12 χώρες, καταδεικνύουν την έλευση της Εργασίας Νέας Γενιάς εντοπίζοντας μια στροφή σε νέους τρόπους εργασίας, εφαρμόσιμοι τόσο από τους εργαζομένους όσο και από τους εργοδότες. Συγκεκριμένα, η ManpowerGroup ρώτησε τους εργαζόμενους πώς επιθυμούν να εργάζονται, ποιοι παράγοντες τους κινητοποιούν και ποια είναι η άποψη τους για την εργασία Νέας Γενιάς.

Η αύξηση του εισοδήματος (38%), η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (33%) και ο μεγαλύτερος έλεγχος του προγράμματος τους (32%) αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες ανόδου της εργασίας Νέας Γενιάς (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση, η σύμβαση παροχής ανεξάρτητης υπηρεσίας). Περισσότεροι από το 80% των εργαζομένων επιλέγουν συνειδητά την εργασία Νέας Γενιάς και όχι ως τελευταία λύση.

Όπως δηλώνει η Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας: «Οι νέοι τρόποι εργασίας σηματοδοτούν την ικανότητα των ανθρώπων να συμπλέουν με τις ραγδαίες αλλαγές του καιρού μας και να διατηρούν νόημα στη ζωή και στην εργασία τους. Σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, χρήζει ιδιαίτερης σημασίας η πλαισίωση της Εργασίας Νέας Γενιάς μέσω ενός αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου ώστε να διασφαλιστεί η αειφορία της εργασίας».

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε όλον τον κόσμο (87%), που αφορά και στις πέντε εργασιακά ενεργές γενιές καθώς και στα δύο φύλα, διάκειται θετικά προς την εργασία Νέας Γενιάς για την επόμενη ή μελλοντική τους θέση. Μεταξύ άλλων, οι Millennials μικρότερης ηλικίας (18-24 ετών), θεωρούν την αμοιβή, την απόκτηση γνώσεων και την επαγγελματική εξέλιξη ως σημαντικό κίνητρο επιλογής της Εργασίας Νέας Γενιάς. Οι Boomers (ηλικίας 50-65 ετών) επιλέγουν εργασία που αφορά την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού που προσφέρει νόημα στην απασχόληση και ισορροπία στη ζωή τους.