H πρόσφατη έρευνα Workmonitor, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Randstad, εξετάζει τις τάσεις που επικρατούν αυτό το διάστημα στην αγορά εργασίας σε όλο τον κόσμο.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για την αγορά εργασίας, όπως το «Bridging the Gap» (2010), έχουν καταγράψει δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη και την Αμερική, σχετικά με την αύξηση της ζήτησης και τη μείωση της προσφοράς στην αγορά εργασίας, η οποία προκύπτει εξαιτίας της γήρανσης ή της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor για την Ελλάδα δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στις δημογραφικές αλλαγές, αλλά θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα τρέχοντα θέματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτό το διάστημα. Από όσους έλαβαν μέρος στην έρευνα, μόνο το 48% θεωρεί ότι θα έχει άμεση επίδραση και νέες ευκαιρίες για την καριέρα του από τον σχετικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων που θα αποφασίσει να συνταξιοδοτηθεί στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι το 52% των ερωτηθέντων κρίνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που θα συνταξιοδοτηθoύν δεν θα δημιουργήσει καμία νέα ευκαιρία για την καριέρα του.

Εξαιτίας του πολιτικού και οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, από τους 405 εργαζόμενους που ερωτήθηκαν, οι 376 (93%) δήλωσαν ότι στο μέλλον ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι θα φύγουν από την Ελλάδα για να εργαστούν στο εξωτερικό.

Για τις περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο, η διατήρηση των ταλαντούχων και μορφωμένων εργαζομένων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, κάτι το οποίο δε φαίνεται να ισχύει για την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. Μόλις το 39% όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα, θεωρεί ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων τους που αποχώρησαν από τον εργοδότη στον οποίο απασχολούνταν, συγκαταλέγονταν σε αυτούς που είχαν καλή επίδοση στην εργασία τους.

Αντίστοιχα, το ίδιο ποσοστό σε άλλες χώρες όπου διαπιστώθηκε αποχώρηση υπαλλήλων με καλές επιδόσεις ήταν: στην Κίνα 75%, στην Ινδία 71%, στην Ελβετία 65% και στη Χιλή 60%.

Σε ποσοστό 61% οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η καριέρα τους πλέον απαιτεί καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με το παρελθόν, ενώ το 68% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι απαιτήσεις για την τρέχουσα θέση εργασίας τους έχουν αυξηθεί τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια αντίστοιχη παροχή ως αντάλλαγμα.

Μόλις το 34% των ερωτηθέντων θα ήταν θετικό στο ενδεχόμενο να εργαστεί για επιπλέον 2 χρόνια μετά την κάλυψη του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση και χωρίς να λάβει κάποια αύξηση στις απολαβές του. Ωστόσο, το 51% δήλωσε ότι θα το έκανε μόνο εφόσον θα υπήρχε κάποιο κίνητρο για αύξηση των απολαβών τουλάχιστον κατά 5%.


Η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων παρουσίασε μείωση
Το γενικό επίπεδο αυτοπεποίθησης αναφορικά με την εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους έξι μήνες, παρουσίασε μείωση σε σχέση με το α’ τριμήνο του 2011, όπου το 54% των ερωτηθέντων πίστευαν ότι θα μπορούσαν να βρουν εργασία ανάλογη με εκείνη που είχαν, ενώ στο β’ τρίμηνο του 2011 το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 44%. Το ποσοστό για τις προσδοκίες εύρεσης διαφορετικής θέσης εργασίας μειώθηκε επίσης κατά 5% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2011, φτάνοντας το 51%.

Στην Ελλάδα το ποσοστό των εργαζομένων που ανησυχεί για την απώλεια της  εργασίας τους παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση, με το 39% να δηλώνει ότι φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του. Το αντίστοιχο ποσοστό για το α’ τρίμηνο του 2011 (για την απώλεια της εργασίας) ήταν 27%.

Ο δείκτης Κινητικότητας παραμένει στα ίδια επίπεδα
Ο «δείκτης κινητικότητας» της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την ετοιμότητα του εργαζόμενου να αλλάξει εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αυτό βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση του ατόμου, το φόβο της απόλυσης, την ανάγκη για νέες προκλήσεις και την αυτοπεποίθηση ότι θα καταφέρει να βρει εργασία αλλού. Ο δείκτης κινητικότητας έφτασε τις 100 μονάδες στο β’ τρίμηνο του 2011 και παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2011. Αυτό αντανακλά την αβεβαιότητα που συνεχίζει να υπάρχει σχετικά με τις προοπτικές στην εργασία και την οικονομία.

Εργασιακή Ικανοποίηση
Στην τελευταία έρευνα Workmonitor διαπιστώθηκε ότι το 60% των Ελλήνων εργαζομένων είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους και παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα ικανοποίησης με τους εργαζόμενους στην Κίνα. Οι πιο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι βρίσκονται στη Δανία, το Μεξικό, την Ελβετία και τη Νορβηγία με ποσοστά ικανοποίησης που ξεπερνούν το 80%. Οι λιγότεροι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι βρίσκονται στην Ιαπωνία (42%) και στην Ουγγαρία (46%).

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 16% άλλαξε εργασία τους τελευταίους έξι μήνες, με το 60% να δηλώνει πως ο λόγος για αυτή τους τη μετακίνηση είναι η αναζήτηση καλύτερων εργασιακών συνθηκών. Το αντίστοιχο ποσοστό για το α’ τρίμηνο του 2011 ήταν 54%.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, όσο μεγαλώνουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση από την εργασία μας. Από τους συμμετέχοντες της ηλικιακής κατηγορίας 55-64 ετών, το 72% δήλωσαν πως είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, ενώ στην ηλικιακή κατηγορία 18-24 ετών το επίπεδο ικανοποίησης ήταν 46%.

Η πλήρης παρουσίαση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών αναλύσεων των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή, είναι διαθέσιμη στο www.randstad.gr/index.php?pageid=27&newscontid=98.


Τα χαρακτηριστικά της έρευνας Workmonitor της Randstad
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του πρώτου Workmonitor στην Ολλανδία το 2003 και πιο πρόσφατα στη Γερμανία, η έρευνα πλέον διεξάγεται σε 29 χώρες σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας την Ευρώπη, την Ασία, την Ωκεανία και την Αμερική. Η έρευνα Workmonitor δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας  σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα 6μηνο πλαίσιο. Έτσι, παρέχεται μία ουσιαστική κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι. Εκτός από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

Η έρευνα διεξάγεται μέσω online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελούν άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η Survey Sampling International. Η έρευνα για το β’ τρίμηνο του 2011 διεξήχθη από τις 2 έως τις 13 Μαΐου 2011.

Η Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Οι υπηρεσίες της καλύπτουν την προσωρινή και μόνιμη απασχόληση, την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού, την εξειδικευμένη στελέχωση αλλά και τις λύσεις που προσφέρονται σε συμβουλευτικό επίπεδο (outplacement & coaching).

Μετά την εξαγορά της Vedior το 2008, ο Όμιλος Randstad έγινε ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στο τέλος του 2010 η Randstad είχε περίπου 27.500 υπαλλήλους που εργάζονται σε περίπου 4.200 υποκαταστήματα σε 43 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2010 έφτασαν τα €14,2 δισ. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας, ενώ η μετοχή της Randstad Holding είναι καταχωρημένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.randstad.gr.

Πληροφορίες: Άννα Σύκαλου – Σεφτελή, Marketing & Communications Manager
Randstad Hellas SA
T: 210 6770523,
E: [email protected]